رسانه ها در همکاری و تحول
Brunnenstraße 9, 10119 Berlin, Germany
mict-international.org

پروژه های دیگر ما
afghanistan-today.org
theniles.org
correspondents.org
پشتو
English

اقتصاد
مشارکت کودکان در اقتصاد خانواده

در حدود دو میلیون اطفال در افغانستان به کارهای شاقه مشغول استند
12.10.2015  |  هرات

در حالیکه دوران کودکی مرحله یی آموختن علم و تعلیم و ساعت تیری است٬ اما اقتصادی ضعیف  شماری زیادی از اطفال در افغانستان مجبور ساخته است که دست به کارهای شاقه بزنند. معمولآ اطفالی که در بیرون از خانه کار میکنند یگانه نان آور فامیل های خود استند٬ اما در بعضی فامیل ها حتی در موجودیت والدین٬ اطفال کار میکنند تا در تکمیل نمودن مصارف خانواده کمک کنند. به اساس ارقام که وزارت کار٬ امور اجتماعی٬ شهدا و معلولین در اختیار رسانه ها گذاشته است٬ در حدود دو میلیون کودک در افغانستان مصروف کارشاقه استند.

شجاع الدین و برادرش نیز شامل آن عده از کودکانی استند که روز ها از صبح تا به شام در مزرعه با پدرشان کار میکنند. روزی که این گزارشگر از مزرعه شان دیدن کرد٬ این دو برادر مسولیت کار نسبتآ آسانتری که همانا هدایت کردن دو گاو قلبه یی به دور خرمن بود را داشتند٬ و پدرشان  با چهارشاخ برنج را از شالی جدا میکرد.

گرچه شجاع الدین به سنی رسیده که باید به مکتب برود٬  آما پدرش میگوید که وی کسی دیگری را ندارد که همراهش کمک کند٬ و او به کمک فرزندانش بخاطر برداشتن خرمن و دیگر کارهای دهقانی ضرورت دارد.