رسانه ها در همکاری و تحول
Brunnenstraße 9, 10119 Berlin, Germany
mict-international.org

پروژه های دیگر ما
afghanistan-today.org
theniles.org
correspondents.org
پشتو
English

نوآوری
دروازه امنیتی ساخت خوست

یکی از شاگردان انستیتوت تخنیکی ولایت خوست یک دروازه برقی را ساخته است که به محض بلند شدن صدای فیر مرمی به صورت خودکار بسته میشود.
1.11.2015  |  خوست