رسانه ها در همکاری و تحول
Brunnenstraße 9, 10119 Berlin, Germany
mict-international.org

پروژه های دیگر ما
afghanistan-today.org
theniles.org
correspondents.org
پشتو
English
ویدیو
کلیپ های ویدیویی و اخبار مستند از هر دو طرف خط دیورند.
تکنولوژی

هواپیمای خود ساخته

اصغر نور محمد و وحید اوریا
زبیولله مهندس ولایت سمنگان است که از آهن غراضه هواپیمایی می‌سازد.
1.12.2014