رسانه ها در همکاری و تحول
Brunnenstraße 9, 10119 Berlin, Germany
mict-international.org

پروژه های دیگر ما
afghanistan-today.org
theniles.org
correspondents.org
پشتو
English
آموزش و پرورش

کتابخانه سیار برای اطفال

داستان نویسی که کتاب های خود را توسط بایسکیل٬ مرکب٬ و پای پیاده به کودکان در مناطق دوردست و صعب العبور ولایت بامیان میرساند
23.11.2015
آموزش

دو محصل نابینا دانشگاه کابل با رویا های خبرنگار شدن

لینا و لیدا دو دختر خانمی که از دو چشم نابینا استند، ولی این معلولیت رویاهای آنها را محدود نکرده، هر دو به دانشگاه کابل آمده اند تا در آینده خبرنگار شوند.
17.11.2015
صنعت و توسعه

زندگی برای خانواده های قالین باف

اصغر نور محمد
اصغر نور محمد، یکی از گزارشگران افغانستان تودی، به ولسوالی های شورتپه و کلدار سفر نموده تا از زندگی قالین بافان در این مناطق یک گزارش تصویری مستند تهیه نماید
10.11.2015
سپورت

رشد و محبوبیت کرکت میان جوانان افغان

دست آوردهای تیم های ملی و جوانان افغان در بازی های منطقوی و جهانی محبوبیت این ورزش را میان اطفال و نوجوانان بیشتر ساخته است. در یکی از آخرین دست آورد ها٬ تیم ملی کشور تیم زمبابوی را دو بار در ماه اکتوبر شکست دادند.
2.11.2015
کودکان در منطقه منچی شورگان که در ارتفاع ۲۴۰۰ متری از سطح بحر در ایالت خیبر پختونخواه قرار دارد مشغول بازی کرکت استند. معمولآ جوانان در فصل های تابستان٬ بهار و خزان کرکت بازی میکنند٬ اما برف زمستان مانع هر نوع سپورت در این منطقه میشود. (عکس آفتاب احمد ) کودکان در منطقه منچی شورگان که در ارتفاع ۲۴۰۰ متری از سطح بحر در ایالت خیبر پختونخواه قرار دارد مشغول بازی کرکت استند. معمولآ جوانان در فصل های تابستان٬ بهار و خزان کرکت بازی میکنند٬ اما برف زمستان مانع هر نوع سپورت در این منطقه میشود. (عکس آفتاب احمد ) کودکان در منطقه منچی شورگان که در ارتفاع ۲۴۰۰ متری از سطح بحر در ایالت خیبر پختونخواه قرار دارد مشغول بازی کرکت استند. معمولآ جوانان در فصل های تابستان٬ بهار و خزان کرکت بازی میکنند٬ اما برف زمستان مانع هر نوع سپورت در این منطقه میشود. (عکس آفتاب احمد )
تفریح و سرگرمی

سرگرمی میان جوانان در پاکستان

آفتاب احمد٬ یکی از خبرنگاران افغانستان تودی در پاکستان به یکی از قله های کوه در ایالت خیبر پختونخواه سفر کرد و در آنجا جوانان را پیدا کرد که مشغول سرگرمی های قدیمی و جدید بودند
27.10.2015
نوجوانان مرکز سرکس تعلیمی تربیوی افغانستان در حال نمایشات اکروباتیک (عکس عارف کریمی)
سرگرمی
نمایشات سرکس اطفال
14.10.2015  |  فرهنگ
 اتک خورد یکی از زیبات خط های آهن در پاکستان به شمار میرود. در دو طرف این راه آهن تپه های سرسبز است و داخل ایستگاه این خط آهن با دیزاین وکتوریان و معماری سنگی تزیین شده است. (عکس آفتاب احمد)
اخبار فرامرزی
خط آهن اتک
10.10.2015  |  فرهنگ
 به گفته دوکاندران در پشاور با بهتر شدن اقتصاد مردم در این شهر مرزی پاکستان٬ فروش اموال چینایی در سه و یا چهار سال اخیر افزایش یافته است. (عکس آفتاب احمد)
اقتصاد
چین کوچک در پشاور
9.10.2015  |  فرهنگ
فروشگاه لباس های محلی خانم ها در شهر مزار شریف (عکس طاهره حسینی)
مود و فیشن
برگشت به فیشن محلی
15.09.2015  |  فرهنگ
هزار ها تن از شهروندان افغان از ساحات دیدنی بامیان همه ساله دیدن میکنند (عکس ظفر بامیانی )
سیاحت و گردشگری
بامیان محلی امن برای گردشگران افغان
10.09.2015  |  فرهنگ
 در این مناطق معمولآ مردها به نهرها و دریاچه ها برای شنا میروند٬ اما چون چشمه شفاء یک محل شفابخش است خانم ها نیز اجازه دارند تا به اینجا برای آببازی بیایند. (عکس طاهره حسینی)
سرگرمی
چشمه شفاء
3.09.2015  |  فرهنگ
امنیت
دروازه ورودی نادیه
20.08.2015  |  فرهنگ
اقتصاد
با طعم کابل
18.08.2015  |  فرهنگ
در این عکس شازیه٬ رمزیه و عزیزه در حویلی شان دیده میشود (عکس سید نورالعین)
حقوق زن
بهای یک دختر
7.08.2015  |  فرهنگ
کثافات در سرک های پشاور (عکس عبدالرزاق)
محیط زیست
آلودگی محیط زیست
6.08.2015  |  فرهنگ
 (عکس Asghar Noor Mohammad)
زراعت
فصل حاصلات در بلخ
4.08.2015  |  فرهنگ
تکنولوژی
هواپیمای خود ساخته
1.12.2014  |  فرهنگ