رسانه ها در همکاری و تحول
Brunnenstraße 9, 10119 Berlin, Germany
mict-international.org

پروژه های دیگر ما
afghanistan-today.org
theniles.org
correspondents.org
پشتو
English

زراعت
فصل حاصلات در بلخ

اصغر نور محمد
دهاقین در بلخ میگویند که امسال شاهد حاصلات خوب گندم بودند. بلخ بنام سبت نان صفحات شمال مشهور است
4.08.2015  |  بلخ