رسانه ها در همکاری و تحول
Brunnenstraße 9, 10119 Berlin, Germany
mict-international.org

پروژه های دیگر ما
afghanistan-today.org
theniles.org
correspondents.org
پشتو
English

اقتصاد
چین کوچک در پشاور

یکی از دوکانهای پشاور که اجناس دست دوهم چینایی را در بازار این شهر بفروش میرساند
9.10.2015
 به گفته دوکاندران در پشاور با بهتر شدن اقتصاد مردم در این شهر مرزی پاکستان٬ فروش اموال چینایی در سه  و یا چهار سال اخیر افزایش یافته است.  (عکس آفتاب احمد)
به گفته دوکاندران در پشاور با بهتر شدن اقتصاد مردم در این شهر مرزی پاکستان٬ فروش اموال چینایی در سه و یا چهار سال اخیر افزایش یافته است. (عکس آفتاب احمد)