رسانه ها در همکاری و تحول
Brunnenstraße 9, 10119 Berlin, Germany
mict-international.org

پروژه های دیگر ما
afghanistan-today.org
theniles.org
correspondents.org
پشتو
English

اخبار فرامرزی
خط آهن اتک

اتک خورد یک ایستگاه کوچک خط آهن است که نزدیک دریایی اندس در پنجاب موقعیت دارد. در سابق این قسمتی از شبکه بزرگ راه آهن بود که پاکستان را به افغانستان وصل میکرد. امروز از این پل تنها برای پیاده رو استفاده میکنند.
10.10.2015  |  اتک