رسانه ها در همکاری و تحول
Brunnenstraße 9, 10119 Berlin, Germany
mict-international.org

پروژه های دیگر ما
afghanistan-today.org
theniles.org
correspondents.org
پشتو
English

سرگرمی
نمایشات سرکس اطفال

اطفال مرکز تعلیمی و تربیوی سرکس افغانستان نمایشات خیابانی را در شهر هرات اجرا کردند. به اساس معلومات حیات الله حمید سخنگوی این نهاد٬ این نمایشات برای اطفال با شعار مبارزه با خشونت علیه اطفال راه اندازی شده بود
14.10.2015  |  هرات