رسانه ها در همکاری و تحول
Brunnenstraße 9, 10119 Berlin, Germany
mict-international.org

پروژه های دیگر ما
afghanistan-today.org
theniles.org
correspondents.org
پشتو
English

سپورت
رشد و محبوبیت کرکت میان جوانان افغان

دست آوردهای تیم های ملی و جوانان افغان در بازی های منطقوی و جهانی محبوبیت این ورزش را میان اطفال و نوجوانان بیشتر ساخته است. در یکی از آخرین دست آورد ها٬ تیم ملی کشور تیم زمبابوی را دو بار در ماه اکتوبر شکست دادند.
2.11.2015  |  کابل