رسانه ها در همکاری و تحول
Brunnenstraße 9, 10119 Berlin, Germany
mict-international.org

پروژه های دیگر ما
afghanistan-today.org
theniles.org
correspondents.org
پشتو
English

آموزش و پرورش
کتابخانه سیار برای اطفال

داستان نویسی که کتاب های خود را توسط بایسکیل٬ مرکب٬ و پای پیاده به کودکان در مناطق دوردست و صعب العبور ولایت بامیان میرساند
23.11.2015  |  بامیان

 

صابر حسینی داستان نویس جوان بامیانی که حدود 35 سال سن عمر دارد، همه روزه ده ها جلد کتاب را برای اطفال پنج قریه بامیان توزیع می کند.

آقای حسینی هدف این کارش را کمک به رشد ذهنی اطفال وترویج کتابخوانی در میان کودکان بامیانی میداند. حسینی می گوید که این کتابها را با پول شخصی اش تهیه کرده وهمه روزه به اطفال که در قریجات بامیان زندگی میکنند، توزیع می کند.

 

محتویات این کتابها را بیشتر داستان های کودکان، نقاشی، خط نویسی وقصه های مخصوص به اطفال تشکیل می دهد. حسینی می گوید بزرگترین هدفش ایجاد بنیاد کودک افغان است تا اطفال کشور بجای بازی با سلاح های پلاستیکی کتاب را در دستان شان بگیرند.

این کار روزمره حسینی است. 

بعضی روز ها، آقای حسینی برای ساعت با بایسکیل اش سفر میکند تا خود را به قریه های دور دست  برساند. 

در پهلوی هدف اصلی اش که همانا ترویج فرهنگ کتابخوانی در میان اطفال است، حسینی میخواهد که در باره مزایایی صلح برای کودکان نیز معلومات بدهد.

 بامیان یکی از ولایات فقیر نشین در افغانستان است. حسینی میداند که یگانه راه ترقی برای مردمان این ولایت، سواد و آموزش با مهیارهای بلند میباشد. 

این تنها کودکان نیستند که با آمدن حسینی به قریه شان به دور او جمع میشوند، بلکه والدین و نو جوانان نیز به استقبال او به بیرون می آیند. 

 

در بعضی مواقع، حسینی یکی از کتابهای اش انتخاب میکند و با آواز بلند در میان کودکان در هوایی آزاد به خوانش میگیرد. 

در مناطق صعب العبور که قادر نیست که با بایسکیل اش سفر کند، حسینی از مرکب های محل برای انتقال کتابهای اش استفاده میکند. 

در

اطفال بامیان اکنون با صابرحسینی دوست شده اند وهمه روزه انتظار دارند که کتابخانه کوچک در قریه شان آمده کتابهای جدید برای کودکان فراهم سازد.