رسانه ها در همکاری و تحول
Brunnenstraße 9, 10119 Berlin, Germany
mict-international.org

پروژه های دیگر ما
afghanistan-today.org
theniles.org
correspondents.org
پشتو
English

اقتصاد
با طعم کابل

دوکانهای چون جلبی فروشی٬ شیریخ بلخ٬ برگر وطنی٬پلو و کباب بورد بازار پشاور را نه تنها به کابل کوچک مشهور ساخته است بلکه این شهر مرزی پاکستان را به محل بود و باش افغان ها تبدیل نمپده است.
18.08.2015  |  پشاور