رسانه ها در همکاری و تحول
Brunnenstraße 9, 10119 Berlin, Germany
mict-international.org

پروژه های دیگر ما
afghanistan-today.org
theniles.org
correspondents.org
پشتو
English
آموزش و پرورش

کتابخانه سیار برای اطفال

داستان نویسی که کتاب های خود را توسط بایسکیل٬ مرکب٬ و پای پیاده به کودکان در مناطق دوردست و صعب العبور ولایت بامیان میرساند
23.11.2015
آموزش

دو محصل نابینا دانشگاه کابل با رویا های خبرنگار شدن

لینا و لیدا دو دختر خانمی که از دو چشم نابینا استند، ولی این معلولیت رویاهای آنها را محدود نکرده، هر دو به دانشگاه کابل آمده اند تا در آینده خبرنگار شوند.
17.11.2015
صنعت و توسعه

زندگی برای خانواده های قالین باف

اصغر نور محمد
اصغر نور محمد، یکی از گزارشگران افغانستان تودی، به ولسوالی های شورتپه و کلدار سفر نموده تا از زندگی قالین بافان در این مناطق یک گزارش تصویری مستند تهیه نماید
10.11.2015
سپورت

رشد و محبوبیت کرکت میان جوانان افغان

دست آوردهای تیم های ملی و جوانان افغان در بازی های منطقوی و جهانی محبوبیت این ورزش را میان اطفال و نوجوانان بیشتر ساخته است. در یکی از آخرین دست آورد ها٬ تیم ملی کشور تیم زمبابوی را دو بار در ماه اکتوبر شکست دادند.
2.11.2015
کودکان در منطقه منچی شورگان که در ارتفاع ۲۴۰۰ متری از سطح بحر در ایالت خیبر پختونخواه قرار دارد مشغول بازی کرکت استند. معمولآ جوانان در فصل های تابستان٬ بهار و خزان کرکت بازی میکنند٬ اما برف زمستان مانع هر نوع سپورت در این منطقه میشود.  (عکس آفتاب احمد ) کودکان در منطقه منچی شورگان که در ارتفاع ۲۴۰۰ متری از سطح بحر در ایالت خیبر پختونخواه قرار دارد مشغول بازی کرکت استند. معمولآ جوانان در فصل های تابستان٬ بهار و خزان کرکت بازی میکنند٬ اما برف زمستان مانع هر نوع سپورت در این منطقه میشود.  (عکس آفتاب احمد ) کودکان در منطقه منچی شورگان که در ارتفاع ۲۴۰۰ متری از سطح بحر در ایالت خیبر پختونخواه قرار دارد مشغول بازی کرکت استند. معمولآ جوانان در فصل های تابستان٬ بهار و خزان کرکت بازی میکنند٬ اما برف زمستان مانع هر نوع سپورت در این منطقه میشود.  (عکس آفتاب احمد )
تفریح و سرگرمی

سرگرمی میان جوانان در پاکستان

آفتاب احمد٬ یکی از خبرنگاران افغانستان تودی در پاکستان به یکی از قله های کوه در ایالت خیبر پختونخواه سفر کرد و در آنجا جوانان را پیدا کرد که مشغول سرگرمی های قدیمی و جدید بودند
27.10.2015