رسانه ها در همکاری و تحول
Brunnenstraße 9, 10119 Berlin, Germany
mict-international.org

پروژه های دیگر ما
afghanistan-today.org
theniles.org
correspondents.org
پشتو
English
فروشگاه لباس های محلی خانم ها در شهر مزار شریف  (عکس طاهره حسینی)
مود و فیشن
برگشت به فیشن محلی
15.09.2015  |  فرهنگ
هزار ها تن از شهروندان افغان از ساحات دیدنی بامیان همه ساله دیدن میکنند  (عکس ظفر بامیانی )
سیاحت و گردشگری
بامیان محلی امن برای گردشگران افغان
10.09.2015  |  فرهنگ
کثافات در سرک های پشاور (عکس عبدالرزاق)
محیط زیست
آلودگی محیط زیست
6.08.2015  |  فرهنگ
آموزش و پرورش
کتابخانه سیار برای اطفال
23.11.2015  |  فرهنگ
نمونه یی از روبات ساخته شده (عکس مسعود مومین)
تکنولوژی
عصر روباتهای افغان
30.07.2015  |  اقتصاد
(در حدود یک میلیون از باشنده گان کابل در دامنه های کوه زندگی میکنند عکاس: ظفرشاه رویی ) (عکس ظفرشاه رویی)
زندگی شهری
زندگی در کوه پایه های کابل
17.09.2015  |  اقتصاد
نمای از یکی از ساختمانهای تخریب شده در شهر کندز  (عکس سید نورالعین )
امنیت و اقتصاد
کندز دیگر آن شهری قبل از سقوط نیست
24.11.2015  |  سیاست
 (عکس وحید اوریا)
تکنولوژی
تلیفون چی است؟
1.06.2015  |  اقتصاد
آصف علی خیلی در حال ضبط شکایات در مرکز افشاگر (عکس مسعود مومن)
مبارزه علیه فساد اداری
افشاگر، مرجع افشاسازی فساد ادارات دولتی
23.09.2015  |  سیاست
با بدتر شدن وضعیت اقتصادی کشور٬ استفاده از غذاهای فوری کنار جاده افزایش یافته است  (عکس وحید اوریا)
بهداشت مواد غذایی
افزایش غذاهای کنار جاده
14.09.2015  |  اقتصاد
 اتک خورد یکی از زیبات  خط های آهن در پاکستان به شمار میرود. در دو طرف این راه آهن تپه های سرسبز است و داخل ایستگاه این خط آهن با دیزاین وکتوریان و معماری سنگی  تزیین شده است.  (عکس آفتاب احمد)
اخبار فرامرزی
خط آهن اتک
10.10.2015  |  فرهنگ