رسانه ها در همکاری و تحول
Brunnenstraße 9, 10119 Berlin, Germany
mict-international.org

پروژه های دیگر ما
afghanistan-today.org
theniles.org
correspondents.org
پشتو
English
نمای از یکی از ساختمانهای تخریب شده در شهر کندز  (عکس سید نورالعین )
امنیت و اقتصاد
کندز دیگر آن شهری قبل از سقوط نیست
24.11.2015  |  سیاست
در این عکس شازیه٬ رمزیه و عزیزه در حویلی شان دیده میشود (عکس سید نورالعین)
حقوق زن
بهای یک دختر
7.08.2015  |  فرهنگ