رسانه ها در همکاری و تحول
Brunnenstraße 9, 10119 Berlin, Germany
mict-international.org

پروژه های دیگر ما
afghanistan-today.org
theniles.org
correspondents.org
پشتو
English
نمای از یکی از ساختمانهای تخریب شده در شهر کندز  (عکس سید نورالعین )
امنیت و اقتصاد
کندز دیگر آن شهری قبل از سقوط نیست
24.11.2015  |  سیاست
آصف علی خیلی در حال ضبط شکایات در مرکز افشاگر (عکس مسعود مومن)
مبارزه علیه فساد اداری
افشاگر، مرجع افشاسازی فساد ادارات دولتی
23.09.2015  |  سیاست
26    تظاهرکنندگان در هرات پلاکاردهای همبستگی با فرخنده را که در 19 مارچ توسط مردم بدون محاکمه کشته شد، بالا کرده بودند. افزایش موارد مستند از خشونت علیه زنان، به شمول خشونت های خانوادگی، موجی از تظاهرات را در سراسر افغانست (عکس Storay Karimi)
حقوق بشر
بین عدالت و سنت
1.06.2015  |  سیاست