رسنۍ په ملګرتیا او لیږد کې
Brunnenstraße 9, 10119 Berlin, Germany
mict-international.org

زموږ نوري پروژې
afghanistan-today.org
theniles.org
correspondents.org
دری
English

پرله پسی انځورونه
د کندز جګړه

ځایی وګړی خپل کورونو ته د بیرته راتګ په حال کی ترڅو د اړتیا توکی له ځانه سره یوسی
7.08.2015  |  کندز ۱۶ زمری ۹۴