رسنۍ په ملګرتیا او لیږد کې
Brunnenstraße 9, 10119 Berlin, Germany
mict-international.org

زموږ نوري پروژې
afghanistan-today.org
theniles.org
correspondents.org
دری
English
ترتیبول  
  |  
The bride, typically in her early teens, is often forced to marry a man for times her senior. (انځور Uzra Shamal)
سنتي مسایل له افغان مېرمنو قرباني اخلي
په بدو کې د ښځو ورکړه
7.08.2015  |  ټولنه او فرهنګ
په پېښور کې زیانمن شوی چاپېریال (انځور  وږمه فضلي/ عبدالرزاق)
چاپېریال ساتنه
د چاپېریال زیان
3.06.2015  |  ټولنه او فرهنګ
زنان پولیس در پاکستان در حالی تمرینات نظامی  (انځور رفت انجوم)
ښځینه پولیس امنیت ولس
د یونفیورمداره ښځو ناخوالۍ
3.06.2015  |  ټولنه او فرهنګ